2013-2020 թիվը

Հավաքվել է 5.672.000 դրամ,

Ծախսվել է 5.297.000 դրամ,

Գյուղում մնացած գումարը հիմա կազմում է 375.000 դրամ

Տարածքի հարթեցում,
Բարեկարգում,
Գետի հունի լայնացում,
Ճանապարհի պաշտպանիչ շերտի ստեղծում,
Навеси-ի մոնտաժման համար նյութերի, դետալների, գործիքների գնումներ,
Հատակի և սյուների հիմքերի պատրաստում,
Սեղանների և նստարանների նախապատրաստում,
Навеси -ի բետոնապատման և մոնտաժման աշխատանքների ավարտում,
և այլ օժանդակ աշխատանքների կատարում։

Ուղարկվել է 2.895.000 դրամ,
ծախսվել է 2.325.000դրամ,
մնացել է 570.000 դրամ։

Խոհանոցի և խորովածանոցի պաշտպանիչ պատի և մուտքի դարպասի կառուցման համար նյութերի գնումներ,
Շինարարական աշխատանքների սկսում և ավարտում։

Ուղարկվել է 812.000դրամ,
Ծախսվել է 1.037.000 դրամ,
Մնացել է 345.000 դրամ։

Տարացքի ցանկապատման համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռք բերում, հորատում և բետոնով տեղադրում ու մասնակի ցանկապատում։
Մուտքի դարպասի անվանման տառերի պատրաստում , տեղադրում և ներկում։

Մուտք է արվել 276.000 դրամ,
Ծախսվել է 180.000 դրամ,
Մնացել է 441.000 դրամ։

N1 (беседка)-ի կառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռք բերում, բետոնապատման և մոնտաժման աշխատանքների կատարում։

Մագիստրալ խողովակից մեր ախբյուր տեխնիկական ջրով ապահովելու համար նյութերի և դետալների ձերք բերում, սյուների վրայով օդա-թռիջքային մոնտաժով ջրամատակարարման իրականացում։

Ուղարկվել է 572.000դրամ,
Ծախսվել է 847.000 դրամ,
Մնացել է 166.000 դրամ։

Ջրամատակարարման համար դետալներ, լվացարան, սեղան, վաննա, նյութեր

N2 (Бисетка)-ի համար, դետալներ, պաֆրաստվածքների գնումներ և մոնտսժում բետոնապատում:

Ուղարկվել է 190000 դրամ,
Ծախսվել է 356000 դրամ,
Մնացել է զերո(0 դրամ ):

Навес-ի երկկողմանի երկարացում, նստարանների ձևափոխում, պաշտպանիչ պատի մետաղական բարձրացում,
N 2 Бисетка-ի համար սեղան, նստարաններ, տարացքում լրացուցիչ նստարանների և ճոճանահների պատրաստում։

Ուղարկվել է 927.000 դրամ,
Ծախսվել է 552.000 դրամ,
Մնացել է 375.000 դրամ։

Գնվել է (Генератор 5,5 кВ, (20.000 ₽)

сварочный аппарат (5.000 ₽))

տեղափոխման և մակսատուրքի համար վճարվել է 10.000₽,

գումարների փոխանցման 1,5 % կազմել է 5.250₽։